Kursy instruktorskie


Nasze kursy

Prowadzimy kursy instruktorskie wg programu TKKF w małych kameralnych grupach.

Nasze kursy rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna i hipoterapia to profesjonalne kursy skierowane do osób pragnących realizować się w zawodach związanych z jeździectwem.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji: jazda konna lub hipoterapia (można też skorzystać ze specjalnej oferty pakietowej).

Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Każdy absolwent otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej o wybranej specjalności wg wzoru TKKF . Są to dokumenty ważne bezterminowo, umożliwiają podjęcie legalnej pracy instruktora w klubach, stajniach i ośrodkach jeździeckich. Posiadacz legitymacji może pracować w placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach...

Legitymacja oraz uzyskane na naszych kursach uprawnienia są honorowane przez pracodawców; są również podstawą do wykupienia niezbędnego do pracy instruktora ubezpieczenia OC. Wszystkie legitymacje i dyplomy są rejestrowane w bazie absolwentów TKKF

Prosimy pamiętać, że prowadzenie zajęć bez uprawnień instruktorskich jest niezgodne z prawem  i grozi odpowiedzialnością karną.

Każdy kurs składa się z części teoretycznej, części praktycznej, obowiązkowych praktyk zawodowych oraz egzaminu zdawanego na koniec.

Firma Lavenda posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz prowadzi działalność statutową w obszarze szkoleń, edukacji o zasięgu ogólnokrajowym, a za świadczone usługi wystawia rachunki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oferta dla stajni i grup zorganizowanych

Na życzenie przy grupach min. 10 osobowych prowadzimy kursy instruktorskie na terenie całego kraju i w wybranych oraz dogodnych dla wszystkich terminach

Wymagania

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie min. średnie
  • umiejętności jeździeckie na poziomie srebrnej odznaki* (nie sprawdzamy odznak)
    *przy hipoterapii – niewymagane

Cennik

  • 1590 zł/ pojedynczy kurs IRR specjalizacja jazda konna
  • 1690 zł/ pojedynczy kurs IRR specjalizacja hipoterapia
  • 2850 zł pakiet 2 kursów IRR jazda konna oraz hipoterapia

UWAGA istnieje możliwość wykupienia indywidualnych jazd doszkalających

Pokaż terminy